特优密盏
 • Slide-01
 • Slide-02
 • Slide-03
 • Slide-04
 • Slide-05
 • Slide-06
 • Slide-07
 • Slide-08
 • Slide-09
 • Slide

FG-0040 特优密盏 - 50 克

 • RM477.50

 • 选自白,微米白轻毛燕盏制作;
 • 白燕原盏制作,不拼盏;
 • 白、微米白,微米黄自然色泽;
 • 推模工序:8道;
 • 工艺:湿挑;
 • 平均每颗风干足干重量6克或以上;
 • 发头大 (8倍或以上);
 • 不刷胶,不漂白;
 • 有效期 : 3年。