优级接盏
 • Slide-01
 • Slide-02
 • Slide-03
 • Slide-04
 • Slide-05
 • Slide-06
 • Slide-07
 • Slide-08
 • Slide-09
 • Slide

FG-0089 优级接盏 - 500 克

 • RM4,625.00

 • 选自微米黄,米黄,黄中轻中重毛燕小盏制作;
 • 白燕小盏制作,拼盏;
 • 微米黄、米黄,黄自然色泽;
 • 推模工序:8道;
 • 工艺:湿挑;
 • 平均每颗风干足干重量6克或以上;
 • 发头6倍或以上;
 • 不刷胶,不漂白;
 • 有效期 : 3年。